top of page

מסע הציפורים הרעולות – היבטים תרבותיים, מגדריים ופוליטיים במרחב האיראני

סדרת הרצאות המזמינה אותנו למסע מבעד לעיניהן של הנשים המכונות 'הציפורים הרעולות', אל מחוזות של נופים, תרבויות, סיפורים, טקסים, התרחשויות פוליטיות ושוררות של הטבע והרוח במרחב האיראני. במסע נתמקד בעולמן הסמלי, הפואטי והחתרני של הנשים וביטויי הנשיות והגבריות באשכולות הפולקלוריים של החיים.

מבעד לרעלה של הנשים

היבטים מגדריים, פוליטיים ומחאתיים של נשים במרחב האיראני

בהרצאה נתמקד במסרים האמנותיים של האומניות:

שירין נשאט - הקליגרפית והאמנית הרב תחומית. פרוע' פרח'זאד – המשוררת הפמיניסטית הראשונה באיראן. מלאלה יוספזאי – כלת פרס נובל לשלום ופרופ' אזאר נפיסי - לקרוא את לוליטה בטהראן.

צילה זן-בר צור בת שבט

לארוג סודות כמוסים בנול

האם לקרוא בשטיח זה כמו לקרוא בקפה? – על סמלים נשיים וגבריים הנארגים בנול ביד האומנת של הנשים השבטיות במרכז אסיה. כל שטיח מספר סיפור אישי של האישה – כל שטיח הוא סוד.

צילה זן-בר צור הרצאות

רוקמת הציפורים הקטנה

טקסט וטקסטיל אצל יהודי אפגאניסתן

ציפור הסימורג מסמלת את משאת נפשו של האדם המחפש אחר משמעות החיים. הציפור מוזכרת ב'ספר המלכים' לפירדוסי וב'וועידת הציפורים' לפאריד א-דין עטאר, כמו גם בסוגות הזעירות של הסיפור העממי, בטקסט ובטקסטיל של הנשים האפגאניות.

צילה זן-בר צור הרצאות

אישה היא כמו נזיד חמה ומזינה

סמליות, אוכל ובישול במרחב האיראני

 

בהרצאה נצא למסע קולינארי במרכז אסיה ונעמיק אל הרמה הסמלית של הבישול והאכילה. נבחן ברמה הסמלית את שולחן ה'נו-רוז' – ראש השנה הפרסי. מקומם של האישה והגבר בטקסי הבישול ודרכים להעברת מסרים דרך שלוש כוסות תה, לחמים, וכיסונים מלאי דבש או ארס.

צילה זן-בר צור הרצאות

כל אשר מביאה המיילדת רוחץ המתים לוקח

טקסי לידה ומוות במרכז אסיה

בהרצאה נעמיק אל טקסי בראשית החיים וטקסי קץ החיים אצל קבוצות אתניות שונות במרכז אסיה. על מלאכתם של המיילדות, תומכות הלידה, רוחצי המתים, המקוננות ואלו הנושאים מסרים מעולם המתים אל עולם החיים.

צילה זן-בר צור הרצאות

השמחות שלנו

טקסי חיזור והומור, טקסי חינה וכלולות במרחב האיראני

בהרצאה נעמיק אל טקסי השמחות דרך המודל של ארנולד ואן ג'נפ: שלב ההפרדה, השלב הלימינאלי ושלב ההצטרפות מחדש. כמו גם נבחן את השלב הלימינאלי של טקסי חינה וכלולות דרך היבטים של קמיוניטאס וסולידריות שבטית. נדון בחילופי מתנות שבטיים כמו נדוניה ומוהר.

צילה זן-בר צור הרצאות

סיפורי עם, פתגמים ומשלים במרחב האיראני – תיאטרונטו

במפגש יוצגו אפיזודות תיאטרליות הקשורות בסוגות הגדולות ובסוגות הזעירות של סיפורי העם במרחב האיראני.

צילה זן-בר צור הרצאות

הפואטיקה של הקולנוע במרחב האיראני

בהרצאה נצא למסע על גבי שטיח תפילה ונעמיק מבט על יצירות קולנועיות מהמרחב האיראני, כמו: צבע גן העדן, גאבה, המחברת, אוסאמה, פרידה, אבן הסבלנות, ליקוי ירח בקנדהאר.

bottom of page