top of page

הפואטיקה של הקולנוע במרחב האיראני – סדרת המפגשים הקולנועיים מזמינה אותנו למסע על גבי שטיח תפילה אל מחוזות של נופים, תרבויות, סיפורים, טקסים ושוררות של הטבע והרוח במרחב האיראני. במסע נתמקד בעולמן הסמלי, הפואטי והחתרני של הנשים וביטויי הנשיות באשכולות הפולקלוריים של החיים. הרצאות בליווי מצגות על הסרטים:

"כל אישה שהלב שלה מלא בְּדָרְד (בכאב) צריכה למצוא אבן. אצלנו היו אומרים, סָנְגֶה סָבּוּר (אבן הסבלנות).

זה אבן שאת מספרת את כל הצער שלך. הכאב, הסבל, הדאגות.

את מספרת והלב שלך יכול לנשום.

את מספרת והאבן סופגת הכל הכל עד שיום אחד היא מתפוצצת לאבק והלב שלך נשאר נקי. נקי מסבל כמו ביום שאת באת לעולם".

(מתוך ריאיון עם חָ'אלֶה בְּרוּכָה).

אבן הסבלנות

בימוי: עתיק רחימי

 

הגוף הנשי – קניינו של מי הוא? - תפישת הנשיות של האישה האפגאנית במעגלי החיים; לידה, חניכה, נישואין ומוות ומיקומה ההיררכי בחברה השבטית בשלהי המאה ה-20. תפקידה המסורתי והחתרני של האישה האפגאנית תחת משטרים פטריארכאליים.

הרצאה על עולמן של הנשים האפגאניות. 

'המחברת'

בימוי: חנה מחמלבאף

 

'אישה זקנה היא כמו מגילה בעבור הבת הצעירה' – פתגם אפגאני המורה על תפקידן של הנשים הזקנות להעביר צפנים תרבותיים בקבוצה האתנית.

 

בהרצאה נפענח את הצפנים של הנשים היהודיות והמוסלמיות באפגאניסתן דרך סוגות פולקלוריות.

פרידה

בימוי: אשגאר

 

פרידה - ציפור הסימורג מסמלת את משאת נפשו של האדם המחפש אחר משמעות החיים. הציפור מוזכרת ב'ספר המלכים' לפירדוסי וב'וועידת הציפורים' לפאריד א-דין עטאר, כמו גם בסוגות הזעירות של הסיפור העממי. בהרצאה נעמוד על פרידה, מסע ושיבה מתוך הפואמות המכוננות את הבריאה במרחב האיראני.

ליקוי ירח בקנדהאר

בימוי: מוחסן מחמלבאף

 

בין שירה עממית לשירה קנונית 

הפואטיקה הנשית במרחב האיראני.

 

בהרצאה נדגים ייצוגים שונים של האהוב והערגה להתמזג עם האהוב, ונבחן מהן הסוגות השונות של היצירה העממית אותן בוחרות הנשים לשיר בריטואלים של אהבה ופריון ובריטואלים של פרידה ואבל.

'גאבה

בימוי: מוחסן מחמלבאף

האם לקרוא בשטיח זה כמו לקרוא בקפה? – על סמלים נשיים וגבריים הנארגים בנול ביד האומנת של הנשים השבטיות במרכז אסיה. כל שטיח מספר סיפור אישי של האישה – כל שטיח הוא סוד.

 

'גאבה' Gabbeh – שטיח שבטי מדרום מזרח איראן.

 

צבע גן העדן

בימוי: מוחסן מחמלבאף

 

בתרבות האיראנית מספרים

כי יונקי הדבש יודעים לספר

את הסודות המתוקים של הנשים.

 

בהרצאה  נציץ מבעד לרעלה אל חיי המשפחה הנראים והסמויים מן העין. במרחב הפרטי: מטבח וקיתון האהבה, ובמרחב הציבורי: בתי המרחץ, השווקים ובתי התפילה.

בָּארָאן باران 

בימוי: מוחסן מחמלבאף

 

באראן - הגשם, היא האישה המסמלת את מי החיים ומוזגת אל כוסות התה ניחוחות של געגוע לבית ולזהות נשית. בהרצאה נציץ מבעד לסבכת הבּוּרְקָה אל חיי הנשים האפגאניות במרחב הפרטי: מטבח וקיתון האהבה. מוזמנים באהבה לצאת איתי למסע פואטי בעקבות בָּארָאן ומגש התה שלה בעולם הגברי.

קפה טרנזיט

בימוי: קמבוזיה פארטובי

 

מבשלת מזלות במטבח. תרבות האוכל והאכילה במרחב האיראני מושפעת מתפישות מגדריות, פילוסופיות וקוסמולוגיות. בהרצאה נבחן את המשמעויות הסמליות שהנשים והגברים מעניקים לסוגי מאכלים שונים ואיך סידור האוכל על גבי הסוּפְרֶה – מפת האכילה, מספר לנו על מפת המזלות.

bottom of page