top of page
בת שבט - צילה זן-בר צור

 השאמאנקה ותיק הרפואה 

 

'לכל שמאנקה יש תיק רפואה ובו נוצה מכנף ציפור הסימורג'

 

השאמנקה – 'האישה היודעת' במרכז אסיה הייתה מרפאה, מספרת סיפורים, מורת דרך ואמונה על טקסי המעבר; לידה, חניכה, נישואין ומוות. ציפור הטוטם שלה הייתה הסימורג – הציפור הפלאית המוזכרת במיתוסים והאחראית על מילוי משאלות הלב והריפוי של הנשים. על אברותיה של הסימורג יצאה השמאנקה למסעות אל עולמות של חומר ורוח.

בסדנה נעמיק בחקר תיק הרפואה האישי שלנו, נלמד את מפת הדרך שלנו בתקופות של מעבר. נתאמן בדרכיה של 'האישה היודעת והסימורג, דרך סיפורי מסע ומיתוסים, מדיטציות, כתיבה ויצירה בחמר ובחומרים מן הטבע. 

 לסמן שבילים במפות עתיקות 

 


בסדנה נלמד ונתאמן בפרקטיקות של 'האישה היודעת' כמנחת קבוצות ונתמחה במיומנויות שלה אל מול הקבוצה וצרכיה בעתות של מעבר, חולי ומשבר.

 

בסדנה נצא אל מחוזות העולם השמאני (תיק הרפואה, מסעות בתודעה, הטוטם כתראפיה, המרפאה והחיה הפצועה, סימון שבילים חדשים במפות עתיקות ועוד), מסע הציפורים כמסע חניכה, הטקסים כתהליך של יצירה וריפוי – כל אלה ועוד יהוו חומרים מתודולוגיים ואישיים חווייתיים בתהליכי הזיקה שבין מנחת קבוצות, הקבוצה, בני הקבוצה וצרכיה.

 

בת שבט - צילה זן-בר צור

 מסע שאמאני בטבע 

 

שבעה מפגשים קיציים סביב מדורה

בהר הגלבוע ובעמק מעיינות.

מסעות חלימה, שירה, מדיטציה ויצירה, מפגשים אל מול שקיעות וזריחות.

bottom of page